Utbildad

Läser the Guardian artikeln ”Do online courses spell the end for the traditional university?” och fortsätter att känna att något spännande håller på att hända. Kostar på mig ett par citat: ”Publishing, music, shopping, journalism – all revolutionised by the internet. Next in line? Education.” Om Udacity: ”CS221 is a demanding, difficult subject. On campus, […]